1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent - godkendelse af dagsorden

3. Bestyrelsens beretning

4. Regnskab v/kasserer - fastsættelse af næste års kontingent

5. Valg - på valg er:

a. valg af formand: Berit Libnau Nielsen (villig til genvalg)

b. valg af bestyrelsesmedlemmer:

     Anni Bay Olsen (villig til genvalg)

     Lisbeth Svendsen(villig til genvalg)

c. valg af 2 suppleanter:

    Ellinor Walløe (villig til genvalg)

    Lidy Raagaard (villig til genvalg)

d. valg af revisor:

    Marianne Krabbe (villig til genvalg)

6. Indkomne forslag - skal være bestyrelsen i hænde senest den 4. februar 2020

7. Eventuelt

hjerte

 Webdesign: Claus Skaalum Lyder

Copyright © 2021 Aktive Kvinder Dragør. Alle rettigheder reserveret.