1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent - godkendelse af dagsorden

3. Bestyrelsens beretning

4. Regnskab v/kasserer - fastsættelse af næste års kontigent

5. Valg - på valg er:

a. valg af bestyrelsesmedlemmer

    Tove Knudsgaard (villig til genvalg)

    Hanne Sørensen  (villig til genvalg)

b. valg af 2 suppleanter

    Ellinor Walløe     (villig til genvalg)

    Lidy Raagaard    (villig til genvalg)

c. valg af revisor

    Tove Mejnertsen  (ønsker ikke genvalg)

6. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 05.02.2019

7. Eventuelt

hjerte

 Webdesign: Claus Skaalum Lyder

Copyright © 2021 Aktive Kvinder Dragør. Alle rettigheder reserveret.