1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent - godkendelse af dagsorden

3. Bestyrelsens beretning

4. Regnskab - herunder fastsættelse af kontigent for næste år

5. Valg - på valg er:

a. formand - Berit Libnau Nielsen (villig til genvalg)

b. bestyrelsesmedl. - Anni Bay Olsen (villig til genvalg)

     bestyrelsesmedl. - Lisbeth Svendsen (villig til genvalg)

c. 2 suppleanter - Ellinor Walløe og Lidy Raagaard (begge villige til genvalg)

d. revisor - Marianne Krabbe (villig til genvalg)

6. Indkomne forslag - skal være bestyrelsen i hænde senest d. 4. febr. 2014

7. Eventuelt

hjerte

 Webdesign: Claus Skaalum Lyder

Copyright © 2021 Aktive Kvinder Dragør. Alle rettigheder reserveret.